Gå direkt till navigering

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av externa förvaltare för Enhanced Indexing

Tredje AP-fonden har efter en omfattande utvärdering godkänt och tecknat ramavtal med 13 nya externa förvaltare inom området Enhanced Indexing för globala och/eller regionala mandat.

Detta beslut innebär enbart att förvaltaren godkänts som förvaltare av Enhanced Indexing mandat. Aktivering av eventuella mandat sker i ett senare skede.

Godkända förvaltare (i alfabetisk ordning)

 • Barclays Global Investors Limited
 • Credit Suisse
 • Deutsche Asset Management International GmbH
 • DLIBJ Asset Management International Ltd.
 • Enhanced Investment Technologies LLC
 • Goldman Sachs Asset Management International
 • Henderson Global Investors Limited
 • Invesco Asset Management Deutschland GmbH
 • PanAgora Asset Management Inc.
 • Quantitative Management Associates LLC
 • Société Générale Asset Management S.A.
 • State Street Global Investors Limited
 • Union PanAgora Asset Management GmbH

Beslutet baseras på en samlad bedömning av förvaltarens förmåga att långsiktigt leverera positiv riskjusterad meravkastning. Grunden för bedömningen ligger i en utvärdering av investeringsfilosofi och investeringsprocess, bevis på att processen genererat positiv riskjusterad meravkastning, erfarenhet och stabilitet hos investeringsteamet, organisationens stabilitet samt förvaltningskostnader. Diversifiering mellan olika investeringsprocesser har även tagits i beaktande.

Ramavtalets längd är 8 år.