Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden anställer ny chef för Riskkontroll och Avkastningsanalys

Sandra Blomgren tillträder tjänsten som ny chef för Riskkontroll och avkastningsanalys i mars och ersätter därmed Marcus Nilsson som lämnar AP3. Sandra kommer närmast från If Skadeförsäkring AB.Tjänsten innebär att leda en grupp om 4 personer vilka mäter, analyserar, kontrollerar och rapporterar fondens risk, limituppföljning och avkastningsuppföljning. Gruppen ansvarar även för värderingen av fondens alla innehav, Chefen för Riskkontroll och avkastningsanalys rapporterar till fondens Chief Financal Officer.

För ytterligare information kontakta:
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, lil.lindgren@ap3.se