Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden investerar i Bergvik Skog

Tredje AP-fonden har förvärvat aktier och förlagslån i Bergvik Skog AB, ett självständigt skogsförvaltningsbolag bestående av Stora Ensos och Korsnäs tidigare svenska skogstillgångar. Totalt investerat belopp för Tredje AP-fonden uppgår till cirka 350 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,9 procent av aktierna.

Investeringen är ett led i en strategi för att diversifiera fondens innehav av fastighetstillgångar. Tidigare bestod Tredje AP-fondens fastighetsportfölj endast av aktier i AP fastigheter.

– Våra analyser visar att investeringar i skogsfastigheter är gynnsamt för pensionskapitalets långsiktiga avkastning och riskspridning. Internationellt är det vanligt att långsiktiga investerare som pensionsfonder och livförsäkringsbolag investerar i skogstillgångar, men i Sverige har detta hittills inte förekommit i någon nämnvärd utsträckning, säger Tredje AP-fondens vice VD Niklas Ekvall i en kommentar.

Bergvik Skog kommer att behålla tidigare ägares policies för ekologiskt och socialt hållbart skogsbruk. Samtliga skogar är certifierade enligt de riktlinjer som fastställts av FSC (Forest Stewardship Council).

Mer information om Bergvik Skog finns på www.bergvikskog.com.