Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden köper 50% av aktierna i Kungsledens dotterbolag Hemsö Fastigheter och diversifierar därmed sin portfölj till att inkludera publika fastigheter

Tredje AP-fonden (AP3) har idag tecknat avtal med Kungsleden AB om förvärv av 50 % av aktierna i dotterbolaget Hemsö Fastigheter AB.

 
Köpeskillingen uppgår till cirka 2 400 mkr. Genom affären diversifierar AP3 sin portfölj till att inkludera publika fastigheter.
 
Hemsö Fastigheter AB äger ett fastighetsbestånd bestående av 277 publika fastigheter, inom segmenten äldreboende, skolor och vård. Fastighetsbeståendet hade per 30 september 2008 ett bokfört värde om 15,6 mdkr.
 
Bland hyresgästerna märks kommuner, landsting, myndigheter och privata företag som bedriver offentlig verksamhet. Hyresavtalen är långa, i snitt 7 år, vilket ger ett stabilt inflöde av hyresintäkter och en attraktiv riskjusterad avkastning. Fastigheterna är diversifierade över landet men med en koncentration till de större regionstäderna. ”
 
  • ”Affären ger oss en unik möjlighet att diversifiera vår portfölj i riktning mot ett större innehav av publika fastigheter. Hemsö Fastigheter är ett mycket välskött bolag med ett stabilt och väldiversifierat fastighetsbestånd” säger Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden
  • ”Hemsö Fastigheter är exponerade mot fastighetssegment med låg risk och stabila långsiktiga hyresavtal. Avkastningen på denna typ av fastigheter är relativt okorrelerad med aktier och räntor vilket ger en positiv diversifiering i vår portfölj. Som pensionsfond med ett långsiktigt åtagande passar denna investering väl in i vår totala portfölj genom diversifieringen av tillgångar, begränsad risk och stabil avkastning”.
  • ”Det finns en stor potential att ytterligare utveckla Hemsö Fastigheters fastighetsportfölj och med AP3 som delägare får bolaget ytterligare en stark ägare med ekonomiska resurser för denna vidareutveckling. Vi bedömer att nuvarande marknadssituation erbjuder många intressanta affärsmöjligheter och genom denna affär står Hemsö Fastigheter väl rustade att ta tillvara på dem.”
 
Hemsö Fastigheter kommer att ägas gemensamt av Kungsleden och Tredje AP-fonden. Affären är villkorad av att Hemsö Fastigheter kan bibehålla sin långsiktiga och stabila finansiering på för parterna tillfredställande villkor samt godkännande från Konkurrensmyndigheten. Affären beräknas kunna slutföras under första kvartalet 2009.
 
För mer information kontakta:
Christina Hillesöy, Informationschef AP3, 0709-517 223, christina.hillesoy@ap3.se