Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden presenterar bra resultat för 2015

AP3 2015 i sammandrag

  • Fondens resultat uppgick till 19 643 (34 977) miljoner kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till 6,9 (13,8) procent före kostnader och 6,8 (13,7) procent efter kostnader.
  • Riskklasserna Aktier, Inflation där fastigheter ingår och Valuta stod för de största positiva bidragen till fondens resultat.
  • AP3 har under året gjort utbetalningar till pensionssystemet med 4 944 miljoner kronor.
  • AP3s fondkapital uppgick till 303 031 (288 332) miljoner kronor, vilket var en ökning med 14 699 (29 857) miljoner jämfört med årsskiftet 2014.
  • Fondens förvaltningskostnadsandel uppgick till 0,12 (0,12) procent, varav rörelsekostnader 0,06 (0,07) procent.
  • Fonden har överträffat jämförelseportföljen (LSP) med 4,4 procentenheter under 2015 och 2,6 procentenheter per år sedan 2012 (LSP inf ördes 2012).
  • AP3 har uppnått sitt långsiktiga avkastningsmål om 4 procent realt sedan starten 2001.
  • AP3 mäter fondens CO2-avtryck sedan 2014.
  • Fonden har skrivit under Paris Pledge for Action och har satt tydliga hållbarhetsmål för perioden 2016 till 2018.

– Jag är nöjd med vår kapitalavkastning på 6,9 procent, inte minst mot bakgrund av det stökiga andra halvåret i finansmarknaden, säger Kerstin Hessius vd Tredje AP-fonden.

Avkastningen på kapitalet har varit 5,5 procent per år efter kostnader sedan starten 2001. Inkomstindex, som används för att skriva upp pensioner och pensionsrätter har under samma period vuxit med 3,0 procent per år.

– Vi har starkt bidragit till pensionssystemets stabilitet genom att vår avkastning på kapitalet har varit 2,5 procentenheter högre än inkomstindex, fortsätter Kerstin Hessius.

 

Sammandrag av Tredje AP-fondens resultat 2015:

31/12-2015 (31/12-2014)
Utgående fondkapital 303 031 (288 332)
Årets resultat 19 643 (34 977)
Nettoflöden till Pensionssystemet 4 944 (5 120)
Ingående fondkapital 288 332 (258 475)

Förvaltningskostnadsandel Rörelsens kostnader %* 0,06% (0,07%)
Förvaltningskostnadsandel inkl Provisionskostnader % 0,12% (0,12%)

Avkastning efter kostnader % 6,8% (13,7%)
Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år** 8,4%
Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år** 5,7%

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt
**Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen för 10,0 resp 5,0 år

AP3s årsredovisning 2015 >>

AP3s hållbarhetsrapport 2015 >>

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, 08-555 17 100
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, 08-555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se

 

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2015 förvaltade fonden 303 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå.

AP3 har avkastat 5,7 procent i genomsnitt per år den senaste tioårsperioden. Motsvarande siffra för inkomstindex är 3,0 procent, vilket betyder att AP3s avkastning bidragit avsevärt till pensionssystemet.