Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden presenterar fortsatt starkt resultat

Pressrelease 2018-02-23

2017 i sammandrag

  • Fondens resultat uppgick till 28 239 (27 981) miljoner kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till 8,9 (9,5) procent före kostnader och 8,8 (9,4) procent efter kostnader.
  • AP3 har under året gjort utbetalningar till pensionssystemet med 7 375 (6 637) miljoner kronor.
  • AP3s fondkapital uppgick till 345 239 (324 375) miljoner kronor.
  • Fondens förvaltningskostnadsandel uppgick till 0,10 (0,12) procent, varav rörelsekostnader utgjorde 0,06 (0,06) procent.
  • Fonden har överträffat jämförelseportföljen (LSP) med 2,1 procentenheter efter kostnader under 2017. Sedan LSP infördes 2012 har AP3 haft 22 procentenheter högre avkastning efter kostnader.
  • Under den senaste femårsperioden har fondens genomsnittliga avkastning uppgått till 10,5 procent per år. Inkomstindex, som pensionsrätter och pensioner skrivs upp med, har under samma period stigit med 2,4 procent per år.
  • Sedan starten 2001 har AP3 överträffat fondens långsiktiga mål om fyra procents real avkastning. Avkastningen på kapitalet har varit 5,9 procent per år efter kostnader och efter avdrag för inflationen 4,6 procent per år.
  • AP3s strategiska hållbarhetsinvesteringar uppgår nu till 25 miljarder kronor vilket är över det mål om 20 miljarder kronor för 2018 som fastställdes 2014.

– Årets höga totalavkastning på 8,8 procent innebär ytterligare ett år av starkt bidrag till pensionssystemet. Under den senaste femårsperioden har fondens avkastning varit drygt 8 procentenheter högre än inkomstindex i genomsnitt per år, säger Kerstin Hessius vd Tredje AP-fonden.

– Vi har under året sänkt förvaltningskostnaderna genom att minska andelen hedgefonder i portföljen och vi har flyttat till mindre lokaler. Samarbetet mellan AP-fonderna har också stärkts genom flera samverkansgrupper, fortsätter Kerstin Hessius.

 Sammandrag av Tredje AP-fondens resultat 2017:

 AP3, Tredje AP-fondens, nyckeltal 2017

2017

2016

Utgående fondkapital, miljoner kronor

345 239

324 375

Årets resultat, miljoner kronor

28 239

27 981

Nettoflöden till pensionssystemet, miljoner kronor

-7 375

-6 637

Ingående fondkapital, miljoner kronor

324 375

303 031

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %

0,06

0,06

Förvaltningskostnadsandel inkl. provisionskostnader, %

0,10

0,12

Avkastning efter kostnader, %

8,8

9,4

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %

10,5

10,9

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

6,1

5,7

 

AP3s årsredovisning 2017 kan laddas ned här AP32017_årsredovisning

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2017 förvaltade fonden 345,2 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå.

Avkastningen på kapitalet har varit 5,9 procent per år efter kostnader sedan starten 2001. Inkomstindex, som används för att skriva upp pensioner och pensionsrätter har under samma period vuxit med 3,0 procent per år.