Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden presenterar starkt resultat för 2016

2016 i sammandrag

 • Fondens resultat uppgick till 27 981 (19 643) miljoner kronor.
 • AP3s totalavkastning uppgick till 9,5 (6,9) procent före kostnader och 9,4 (6,8) procent efter kostnader.
 • Riskklasserna Aktier, Inflation där fastigheter ingår och Valuta stod för de största positiva bidragen till fondens resultat.
 • AP3 har under året gjort utbetalningar till pensionssystemet med 6 637 (4 944) miljoner kronor.
 • AP3s fondkapital uppgick till 324 375 (303 031) miljoner kronor.
 • Fondens förvaltningskostnadsandel uppgick till 0,12 (0,12) procent, varav rörelsekostnader utgjorde 0,06 (0,06) procent.
 • Fonden har överträffat jämförelseportföljen (LSP) med 2,3 procentenheter efter kostnader under 2016 och 3,3 procentenheter per år under de senaste fem åren.
 • AP3 har mer än fördubblat innehavet i gröna obligationer från 4,5 till 9,5 miljarder kronor under 2016.
 • AP3 har ytterligare reducerat koldioxidavtrycket i fondens portfölj under 2016.
 • Sedan starten 2001 har AP3 uppnått en real avkastning på 4,4 procent per år i genomsnitt efter avdrag för inflationen. Därmed har fondens långsiktiga avkastningsmål om 4 procent realt överträffats.Avkastningen på kapitalet har varit 5,7 procent per år efter kostnader sedan starten 2001. Inkomstindex, som används för att skriva upp pensioner och pensionsrätter har under samma period vuxit med 3,0 procent per år.  
   

– Vi har under året markerat vår position som en av Nordens största investerare i gröna obligationer genom att fördubbla vårt innehav. Vid utgången av 2016 uppgick det till 9,5 miljarder kronor, fortsätter Kerstin Hessius.

– Årets resultat på 28,0 miljarder kronor är starkt inte minst mot bakgrund av att aktiemarknaden gick svagt under första halvåret. Vårt bidrag till pensionssystemet blev också betydande då avkastningen var 7,4 procentenheter högre än inkomstindex 2016, säger Kerstin Hessius vd Tredje AP-fonden.


Sammandrag av Tredje AP-fondens resultat 2016:

 

 AP3, Tredje AP-fondens, nyckeltal 2016

2016

2015

Utgående fondkapital, miljoner kronor

324 375

303 031

Årets resultat, miljoner kronor

27 981

19 643

Nettoflöden till pensionssystemet, miljoner kronor

-6 637

-4 944

Ingående fondkapital, miljoner kronor

303 031

288 332

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %

0,06

0,06

Förvaltningskostnadsandel inkl. provisionskostnader, %

0,12

0,12

Avkastning efter kostnader, %

9,4

6,8

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %

10,9

8,4

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

5,7

5,7

 

Läs AP3s årsredovisning med integrerad hållbarhetsrapport 2016 Årsredovisning_2016 

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2016 förvaltade fonden 324,4 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå.

Avkastningen på kapitalet har varit 5,7 procent per år efter kostnader sedan starten 2001. Inkomstindex, som används för att skriva upp pensioner och pensionsrätter har under samma period vuxit med 3,0 procent per år.