Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden säljer 15 % av aktierna i Hemsö Fastighets AB

Tredje AP-fonden och Sagax AB har idag träffat en överenskommelse om att bilda ett gemensamt bolag, Hemsö Intressenter AB. Detta bolag ägs till lika delar av Tredje AP-fonden och Sagax. Hemsö Intressenter AB kommer att förvärva 30 % av Hemsö Fastighets AB från Tredje AP-fonden. Tredje AP-fonden kvarstår som direktägare till resterande 70 % av Hemsö Fastighets AB.

Hemsö Fastighets AB är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. I fastigheterna bedrivs äldreomsorg, skola och vård samt annan offentlig verksamhet. Bolagets fastighetsbestånd omfattar närmare 350 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om drygt 21 miljarder kronor.

– Med Sagax som delägare får vi in en industriell ägare med lång erfarenhet av fastighetsbranschen vilket skapar goda förutsättningar för en fortsatt utveckling och expansion av Hemsös verksamhet, säger Bengt Hellström, chef för alternativa investeringar, Tredje AP-fonden. 

 

För mer information kontakta
Christina Kusoffsky Hillesöy
Chef kommunikation & hållbara investeringar, Tredje AP-fonden
Telefon: 08-555 17 123
E-post: christina.hillesoy@ap3.se

Kristina Hedberg
VD-assistent, Tredje AP-fonden
Telefon: 08-555 17 174