Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden söker ny VD

Här anslås annonsen om att vi söker ny vd. Rekryteringsfirman Novare jobbar parallellt med en sökprocess och både externa och interna sökande uppmuntras.

Vill du vara med och bidra till ett viktigt samhällsuppdrag? Välkommen till en organisation som präglas av hög kompetens, öppenhet och framåtblick. Vårt arbetssätt och våra snabba beslutsvägar leder till att fonden både är en attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare. Vi är ett nationellt och internationellt föredöme för en professionell och framgångsrik pensionsförvaltning. Som VD blir det ditt uppdrag att se till att detta arbete fortskrider och utvecklas. Till din hjälp har du ett dedikerat team som bygger en kapitalförvaltning i världsklass.

Vår framtida VD
I AP3s blivande VD letar vi efter någon med djup kunskap inom kapitalförvaltning, som är drivande, beslutsmässig, har ett starkt fokus på resultat och en djup affärskänsla som är i linje med fondens värderingar. Du har dokumenterad god erfarenhet av att leda medarbetare med hög kompetens och delegerade ansvarsområden. Du har inga problem att ha kontakt med politiker och andra intressenter, att hålla ett föredrag från en scen, medverka i ett panelsamtal eller ställa upp i en tv-intervju. Du har ett samhällsintresse som är vidare än bara ekonomiska frågor. Du har relevant akademisk examen, insikt om att verka i en statlig myndighet och har erfarenhet av att ha verkat i en internationell miljö.

Om AP3:s uppdrag och kapitalförvaltning
AP3 är en investerare med uppdrag att – för dagens och morgondagens pensionärer – bidra till en stabil utveckling för det statliga inkomstpensionssystemet. Fondens hållbarhetsarbete är väl integrerat i vår investeringsverksamhet. På AP3 arbetar drygt 60 medarbetare. 

AP3 förvaltar en del av buffertkapitalet. Som förvaltare av svenska folkets pensionskapital arbetar AP3 målmedvetet med portföljen för att säkra pensionssystemets finansiella styrka. Fondens långsiktiga mål är realavkastning om 3,5 procent per år. Den senaste 10-årsperioden har fondens avkastning uppgått till 11,1 procent i genomsnitt per år. Vi förvaltar drygt 502 miljarder kronor (årsskiftet 2021/2022) i en balanserad global portfölj i såväl publika som onoterade investeringar bestående av aktier, räntor, valuta och alternativa investeringar som fastigheter, skog och infrastruktur.   

Kapitalet investeras för att kunna generera en hög avkastning över tid. I uppdraget ingår att främja en hållbar samhällsutveckling genom att vara en ansvarsfull ägare och investerare. Läs mer på www.ap3.se


Mer information
I denna rekrytering samarbetar vi med Novare Executive Search. Vänligen kontakta Fredrik Hillelson före den 15 april på tfn 0735-200062 eller fredrik.hillelson@novare.se  för mer information.