Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden står bakom FN:s hållbarhetsmål

I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom och skapa en hållbar värld. För att nå målen krävs att regeringar, civilsamhället och näringslivet arbetar tillsammans.

Genom det hållbarhetsarbete och de investeringar som Tredje AP-fonden gör, bidrar fonden på olika sätt till FN:s mål för hållbar utveckling. Läs mer här.

I förra veckan samlades ledande globala institutionella investerare på PRI:s (Principles for Responsible Investment) konferens i Singapore. Vi tycker det är viktigt med en gemensam definition av ”Sustainable Development Investments” och att uppmuntra andra stora institutionella investerare att vidta liknande åtgärder.

Tredje AP-fonden har tillsammans med några av Europas största pensionsförvaltare skrivit under ett ställningstagande angående vikten av att vi som institutionell investerare investerar i lösningar som bidrar till målen. Läs ställningstagandet här. (20160907-institutional-investment-into-sdgs-statement PDF-dokument, 141 kB)