Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden utser Prudential till förvaltare av amerikanska företagsobligationer

Tredje AP-fondens (AP3s) upphandling av extern förvaltare av amerikanska företagsobligationer har nu avslutats. Uppdraget gick till den amerikanska förvaltaren Prudential Investment Management.

Värdet på förvaltningsmandatet uppgick per 2002-05-31 till 659 miljoner US-dollar, motsvarande 6,4 miljarder kronor. Sedan starten av AP3s nya förvaltningsmandat vid årsskiftet 2000/2001 har fondens samtliga externa förvaltningsuppdrag varit passiva, det vill säga förvaltats enligt index. Nu pågår ett arbete med ersätta indexmandaten med aktiv förvaltning på de marknader där detta kan väntas löna sig. Aktiv förvaltning innebär avvikelser från index i syfte att generera en högre avkastning än marknaden.

Uppdraget till Prudential blir det första aktiva mandatet i AP3s externa förvaltning.

– AP3s strategi är att anlita externa förvaltare där dessa kan väntas lyckas bättre än vår egna interna förvaltning. Det gäller i hög grad amerikanska företagsobligationer. Dessutom är detta en delmarknad där det finns goda förutsättningar att skapa meravkastning i förhållande till index. Därför har det varit angeläget att hitta en aktiv förvaltare för denna tillgångstyp, säger AP3s Chief Investment Officer Niklas Ekvall i en kommentar.