Gå direkt till navigering

Uppdatering kring tecknings- och garantiåtagande i Aerocrines nyemission

Tredje AP-fonden har informerat Aerocrine att fonden inte önskar kvarstå i garantikonsortiet i samband med den nyemission som Aerocrines styrelse fattat beslut om den 27 november 2014. Detta har styrelsen i Aerocrine accepterat. Därmed kvarstår inga åtaganden för Tredje AP-fonden i anslutning till den extra bolagsstämman och den föreslagna nyemissionen. 

För vidare information kontakta:
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, telefon: 08-555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 13 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 30 juni 2014 uppgick till 272 579 miljoner kronor. För att täcka skillnaden mellan inbetalda och utbetalda pensioner under första halvåret 2014 betalade AP3 in 2 468 miljoner till Pensionsmyndigheten.