Gå direkt till navigering

Upphandling av Analys av miljömässiga, sociala, bolagsstyrningsmässiga och etiska aspekter samt rådgivning

Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden upphandlar genom delvis samordnat förfarande ramavtal för analys av miljömässiga, sociala, bolagsstyrningsmässiga och etiska aspekter samt rådgivning omfattande bland annat:

  • Screening avseende efterlevnad av konventioner och Global Compact
  • Bolagsanalys med avseende på miljömässiga, sociala, bolagsstyrningsmässiga och etiska aspekter
  • Sektor- och temabaserad analys med avseende på miljömässiga, sociala och etiska aspekter
  • Rådgivning och stöd i dialog med bolag i frågor kopplade till miljömässiga, sociala och etiska aspekter

Upphandlingen sker genom förhandlat förfarande. För att anmäla intresse att delta i upphandlingen ska en RFI besvaras senast den 14 augusti 2014.

Frågor om upphandlingen kan ställas till John Howchin genom att skicka mail till info@ethicalcouncil.com (ange VS 2014/8 i ärenderaden). Frågor kan endast ställas och besvaras skriftligen.

Svar på frågor som har inkommit till ovanstående emailadress senast den 15 juli 2014 kommer att läggas ut på Etikrådets hemsida (www.ethicalcouncil.com) den 18 juli 2014.