Gå direkt till navigering

Upphandling av årsredovisning, halvårsrapport samt rådgivande tjänster kring strategisk kommunikation avslutad

Upphandling av årsredovisning, halvårsrapport samt rådgivande tjänster kring strategisk kommunikation. (Dnr 2005/0126) slutfördes den 26 september 2005.

Wildeco Ekonomisk Information har valt som leverantör till ovanstående tjänster.

Frågor kan ställas till:
Christina Hillesöy
Informationschef
Telefon: 555 17 123