Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Upphandling av brandväggar, mailfilter och SSL portal avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av brandväggar, mailfilter och SSL portal
 
Beslut har fattats om att teckna avtal för brandväggar, mail-filter och SSL portal med följande anbudsgivare:

Cygate AB

Beslut har fattats utifrån att detta anbud är det mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna.

Vänligen notera följande avseende utvärderingen:

Utvärderingskriterier (Viktning)
1. Lösningsfunktion (40%)
2. Pris (20%)
3. Support (40%)

Tredje AP-fonden
Mikael Gustafsson
Chef IT och kontorsservice