Gå direkt till navigering

Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning

Tredje AP-fonden, Första AP-fonden, Andra AP-fonden och Fjärde AP-fonden upphandlar genom ett delvis samordnat förfarande ett ramavtal för etik- och miljöanalys samt rådgivning omfattande bland annat;

  • Analys avseende efterlevnad av konventioner
  • Bolagsanalys med avseende på etiska och miljömässiga aspekter
  • Rådgivning och stöd i dialog med bolag i frågor kopplade till etiska och miljömässiga aspekter 

Ladda ned annonsen >> 

Ladda ned förfrågningsunderlag >>

Frågor om upphandlingen kan ställas till Andra AP-fondens informationschef, Carl Rosén genom att skicka mail till carl.rosen@ap2.se.