Gå direkt till navigering

Upphandling av operational due diligence-tjänster avslutad

Beslut har fattats om att teckna avtal för operational due diligence-tjänster med följande anbudsgivare: Aksia LLC

Beslut har fattats utifrån att detta anbud är det mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna.

Vänligen notera följande avseende utvärderingen:

  • Samtliga frågor har bedömts utifrån de svar som angivits i respektive anbud.
  • Frågorna har viktats enligt vad som angivits i förfrågningsunderlaget.
  • Pris har bedömts utifrån angivet pris.

Avtalsspärr gäller till och med 3 april 2013.

Tredje AP-fonden 
Mattias Bylund
CRO