Gå direkt till navigering

Upphandling av risksystem

AP3 inleder en upphandling av nya lösningar för sin riskanalys.Målet är att få en gemensam plattform för riskanalys som används både i portföljförvaltning/allokeringen och för riskkontroll och uppföljning.

Läs mer här >>