Gå direkt till navigering

Upphandling av upphandlingstjänster avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av upphandlingstjänster.

Beslut har fattats om att teckna avtal för upphandlingstjänster med följande anbudsgivare:

Sentensia Q AB

Beslut har fattats utifrån att detta anbud är det mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna.

Vänligen notera följande avseende utvärderingen:

  • Resurser samt erfarenhet från upphandlat område har bedömts utifrån vad som angivits i respektive anbud.
  • Kompetens har bedömts med hänsyn till de krav som ställts i förfrågningsunderlaget gällande kvalitet och funktion. Härvid har en totalbedömning gjorts mot bakgrund av vad som angetts i respektive anbud.
  • Pris har bedömts utifrån angivet pris.

Avtalsspärr gäller till och med 27 december 2012.

Tredje AP-fonden

Katarina Utterström
CFO