Gå direkt till navigering

Upphandling kommunikationstjänster

Tredje AP-fonden (AP3) upphandlar konsultstöd för produktion av årsredovisning och rådgivning i strategisk kommunikation. Upphandlingen avser konsultstöd för produktion av årsredovisning i tryck och med viss digital integrering i digitala kanaler samt rådgivande tjänster kring strategisk kommunikation. Länk till upphandlingen via TendSign här. Sista anbudsdag är 2018-08-17.