Gå direkt till navigering

Upphandlingen av Analys av miljömässiga, social och etiska aspekter samt rådgivning är avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av ramavtal för analys av miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning.

Tredje AP-fonden har beslutat teckna ramavtal med firmorna Ethix SRI Advisors, GES Investment Services, Northwest & Ethical Investments och Sustainalytics för möjlighet till leverans av analys kring miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning.
 
Beslut har fattats utifrån att dessa anbud är de ekonomiskt mest fördelaktiga, med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna. Bedömningen av kriterierna har gjorts utifrån det material som anbudsgivaren har bifogat anbudet, vilket bekräftas, förklarats eller fördjupats genom möte eller telefonkonferens, samt vid kontakt med referenser.
  • Kvalité, kompetens och erfarenhet har bedömts med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna områdena.
  • Erfarenhet från att arbeta med förvaltare och organisationer som AP-fonderna och Etikrådet har bedömts utifrån vad som angivits i respektive anbud.
  • Pris har bedömts utifrån vad som framgått av respektive anbud.

För Ethix SRI Advisors, GES Investment Services och Sustainalytics kommer ramavtal tecknas för alla tjänster som upphandlingen omfattade (del 1-4). Ramavtalet med Northwest and Ethical Investments avser endast del 4, rådgivning och stöd vid dialog med bolag.

Enligt Lagen om offentlig upphandling kommer inget avtal att undertecknas förrän tio dagar har passerat det datum som anges i detta beslut.

 

För mer information kontakta:

Christina Kusoffsky Hillesöy
Chef Kommunikation och hållbara investeringar
Tel: 08-555 171 23 eller e-mail: christina.hillesoy@ap3.se