Gå direkt till navigering

Upphandlingen av sjukvårdsförsäkring är nu avslutad

Tredje AP-fonden har beslutat att teckna avtal för sjukvårdsförsäkring med följande anbudsgivare: SPP tillsammans med DKV.

Beslut har fattats utifrån att detta anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga, med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna.

Läs mer i tilldelningsbeslutet >>