Gå direkt till navigering

Upphandlingen av upphandlingskonsulter är nu avslutad

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har tillsammans upphandlat ramavtal avseende upphandlingskonsulter. Följande leverantörer kommer i rangordning att tilldelas ramavtal:

  1. Sentensia AB
  2. Ecenea Väst AB
  3. Affärskoncept i Stockholm

Beslut har fattats utifrån att dessa anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga, med tilldelningsgrunden bästa förhållande mellan kvalité och pris.

TIlldelningsbeslut_upphandlingskonsulter_2017