Gå direkt till navigering

Urvalsupphandling av layouttjänster för tryck och webbplats samt teknisk utveckling av webbplats till Etikrådet

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden samarbetar beträffande miljö- och etikfrågor genom det gemensamma Etikrådet. Etikrådet informerar om sitt arbete dels genom sin hemsida www.etikradet.se, dels genom en hållbarhetsrapport som publiceras årligen.

Etikrådet upphandlar nu layout-tjänster för tryck och hemsida samt teknisk utveckling av webbplats. Med layout-tjänster för tryck avses formgivning inklusive illustrationer och fotografering samt sättning av Etikrådets hållbarhetsrapport, tryck av rapporter, illustrationer samt layout-hjälp med power point-presentationer och anpassning till digital med så som hemsida och Ipad. Med layout-tjänster för webbplats avses förslag på övergripande form samt grafisk form för olika sidtyper. Med teknisk utveckling av webbplats avses både front end utveckling (HTML, CSS mm) samt back end-utveckling samt test och uppsättning av webbplats hos driftleverantör av hemsida. Webbplatsen ska utvecklas i ett gratis CMS-system, exempelvis WordPress eller Umbraco.

Upphandlingen görs som en urvalsupphandling. Det innebär att alla företag i ett första steg kan ansöka om att få lämna anbud. Ett urval görs bland de ansökningar som inkommit där samtliga kriterier är uppfyllda. Etikrådet kommer därefter bjuda in fem till tio företag att lämna in anbud.  Ett ramavtal kommer att tecknas med två leverantörer. Avtalsperioden är fyra år. Inget minsta avrop garanteras.