Gå direkt till navigering

Vikariat: AP3 söker en Bolagsjurist till gruppen Alternativa Investeringar

AP3s grupp för Alternativa Investeringar ansvarar för förvaltningen av fondens onoterade investeringar inom områdena fastigheter, private equity, infrastruktur, skog och försäkringsrisker. Gruppen, som består av fem personer, arbetar aktivt med identifiering, analys och val av nya investeringar inom dessa områden samt uppföljning/utvärdering av befintliga investeringar och förvaltare.

Nu går teamets bolagsjurist på ett års mammaledighet och vi söker därför en jurist som kommer ha huvudsakligt fokus på fondinvesteringar och bolagsrätt. Tillfälle kommer emellertid också att ges till arbete med investeringarna inom gruppens andra förvaltningsområden.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Avdelningens arbetsområde är brett och omfattar fondens samtliga onoterade investeringar. Dina arbetsuppgifter kommer bl a bestå av:

 • Avtalsgranskningar och i vissa fall förhandlingar av investeringsavtal, LOIs, NDAs, etc.
 • Administration i samband med investeringar; insamlande av dokumentation, etc.
 • Regulatoriska frågor kopplade till AP-fondslagen och bedömningar av investeringars förenlighet med denna.
 • Samordning av rättsutredningar kring regulatoriska frågor och skattefrågor kopplade till investeringar.
 • Samordning av formulär avseende KYC, skattestatus, investerarstatus, etc.
 • Granskning av PPM och prospekt avseende ILS-investeringar
 • Bolagsrättsliga frågor kopplade till våra onoterade innehav: aktieägaravtal, emissioner, ägarfrågor, etc.
 • Resor kan komma att ingå i befattningen 

Lämplig bakgrund

Vi söker dig med en jur. kand. eller motsvarande examen. Du har minst tre års arbetserfarenhet från advokatbyrå, reglerat finansiellt institut, fondbolag eller motsvarande inom relevanta rättsområden. Det är en fördel, men inte ett krav, om du därtill har erfarenhet av finansmarknaden.

Personliga egenskaper

 • Ha förmåga att strukturera, prioritera, förankra och självständigt driva frågor inom ditt ansvarsområde
 • God social kompetens och positiv attityd
 • Ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp
 • God analytisk förmåga
 • Mycket god kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig, på både svenska och engelska

Anställningstid

 • 1 augusti 2018 — 1 september 2019 (med sedvanlig semester)
 • Det är bra om du också har möjlighet att närvara vid ett antal överlämningsmöten med befintlig bolagsjurist under perioden 1-16 juli 2018.

Ansökan

För mer information om den aktuella tjänsten kontakta Elisabet Nilsson, Bolagsjurist för Alternativa Investeringar, elisabet.nilsson@ap3.se. Intervjuer kommer att ske löpande varför vi vill ha din ansökan med ditt CV senast fredag 1 juni. Ansökan skickas till AP3s Personalchef Zorica.Bodiroza@ap3.se.

Välkommen med din ansökan!

 

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta sitt fondkapital till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. Fondkapitalet är placerat i en globalt väldiversifierad portfölj bestående av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar som bland annat inkluderar fastigheter, infrastruktur och absolutavkastande strategier. AP3s fondkapital per den 31 december 2017 uppgick till 345,2 miljarder kronor. AP3 är en liten och familjär organisation med 57 anställda.