Hoppa till huvudinnehållet

Välkommen till oss

En ansvarsfull investerare – för dagens och morgondagens pensionärer

AP3 är en investerare med riksdagens uppdrag att bidra till en stabil utveckling för det statliga inkomstpensionssystemet.

Årsringar grön

AP3 redovisar stabilt resultat 
– och har fokus på att bygga för framtiden

”De globala aktiemarknaderna hade under året en tydlig dragning uppåt, men med flera hack i kurvan som fick investerare att pendla mellan hopp och förtvivlan. Det svängiga året till trots redovisar AP3 ett stabilt resultat.” Staffan Hansén, VD AP3 i årsredovisningen 2023.

Medarbetare och VD på AP3 som har möte

499,8
Mdkr i fondkapital per 31/12 2023
7,8%
Avkastning per 31/12 2023
9,6%
Genomsnittlig avkastning 5 år
8,7%
Genomsnittlig avkastning 10 år

Rapporter

AP3s ekonomiska rapporter, hållbarhetsrapporter och handlingsplaner hittar du här.