Gå direkt till navigering
Vi på AP3 är stolta över att uppvisa ett resultat för 2021 som har nått två imponerande nivåer - över 20 procents avkastning på kapitalet och ett fondkapital på över 500 miljarder kronor.
Kerstin Hessius, vd
en närbild på AP3s kontor i Stockholm
86,8 Fondens resultat för 2021
20,7% Totalavkastning efter kostnader
502,3 miljarder kronor Fondkapital vid årets slut
11,1% Genomsnittlig avkastning senaste 10 åren

Nyheter

NYHETER

AP3 söker Operational Risk Controller

AP3 söker en Operational Risk Controller som ska leda arbetet med att stärka fondens processer och arbetssätt inom operativa risker. Detta är en nyinrättad tjänst inom gruppen […]

Fler nyheter

Läs mer

Västra riksdagshuset och Rosenbad sett från Vasabron under en solig dag

Vad är AP3s uppdrag?

Sverige har valt att ha ett allmänt pensionssystem som omfattar alla arbetstagare som betalar skatt. Pensionssystemet finansieras av pensionsavgifter som betalas av arbetsgivare och arbetstagare. Det allmänna pensionssystemet består av inkomstpensionssystemet, där AP3 återfinns, och av premiepensionssystemet. […]

Hur förvaltas pensionskapitalet?

AP-fonderna förvaltning styrs av Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder och kallas för AP-fondslagen. Placeringsregler anger hur mycket eller lite fonden får investera i olika tillgångsslag och riskklasser. […]

En medarbetare står mitt i kontorslandskapet med korslagda armar

Att jobba på AP3

AP3 erbjuder en stimulerande och professionell arbetsmiljö med höga krav, eget ansvar och en bredd i arbetsuppgifter och kontaktytor. Vårt arbetssätt och snabba beslutsvägar leder till att fonden både är en attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare. Läs mer om att jobba på AP3: […]

en bild på AP3s investering i skog i USA via Three Tree Holdings

Hållbarhet

AP3 har starka motiv att arbeta för en hållbar utveckling eftersom det är en förutsättning för att kunna uppnå en hög långsiktig finansiell avkastning. AP3s hållbarhetsarbete bedrivs inom ramen för uppdraget vilket innebär att det ska vara värdeskapande både för fondens investeringar och för samhällsutvecklingen i stort. […]

en närbild på AP3s kontor i Stockholm

AP3s årsrapport 2021

AP3s årsredovisning 2021 beskriver AP3s resultat, vårt uppdrag gentemot pensionssystemet, hur vi arbetar med hållbarhet, hur vi utvärderas och mycket mer. Här hittar du också samtliga rapporter sedan år 2001. […]

Grönt blad

Kontakt

Vill du ha kontakt, skicka faktura eller meddela förvaltningen om du vill sondera marknaden (enligt MAR) så besök kontaktsidan: […]