Gå direkt till navigering

“AP3s halvårsresultat 2021 uppgick till 48,1 miljarder kronor vilket motsvarade en avkastning på 11,4 procent efter kostnader.”
Läs mer i vår halvårsrapport 2021.

Våra rapporter

"Året 2020 kommer att ha en särskild betydelse i historien länge, länge. Mycket kom upp till ytan när pandemin blev ett faktum."

Årsredovisning 2020

Kontorsbyggnad i glas

AP3s övergripande uppdrag är att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå.

Förvaltningsstrategi

AP3 medarbetare pratar vid en dator

Bolagsdialoger påverkar och skapar mervärde. Vi är engagerade och påverkar för att göra skillnad.

Ägarstyrning

Nyheter från AP3

Remissvar om ’nytt mål för AP6′ placeringsregler’

AP3s remissvar om ’nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsregler’ skickades till Finansdepartementet i veckan. Läs svaret i sin helhet här. Remissvar avseende promemorian Ett nytt mål för […]

Pressrum