Gå direkt till navigering
Omsvängningen från 2021 som avslutades i dur, gick oerhört fort och det har varit ett riktigt tufft första halvår i de finansiella marknaderna. Under dessa omständigheter uppvisar AP3 ett förhållandevis bra resultat.
Från AP3s halvårsrapport 2022
en närbild på AP3s kontor i Stockholm
-35,3 miljarder kronor i halvårsresultat
-7,0% i avkastning efter kostnader per 30/6 2022
465 miljarder kronor i fondkapital per 30/6 2022
9,9% Genomsnittlig avkastning senaste 10 åren

Nyheter

NYHETER

AP-fondernas etikråd utvecklas för att driva positiv förändring än mer effektivt

Pressrelease 2022-11-22 AP-fondernas etikråd utvecklas som en följd av en översyn som gjorts under året. Beslut har tagits att rekrytera en chef för AP-fondernas etikråd som bland […]

Fler nyheter