Gå direkt till navigering

”Min bild är att AP3 navigerade året klokt och fortsatte bygga för framtiden. Vi fortsatte även ta hem externa förvaltningsmandat och ersatte dem med intern förvaltning, som nu täcker 78 procent av portföljen.”

Staffan Hansén, ur AP3s årsredovisning 2022

0,08 procent förvaltningskostnadsandel
-5,8 procent totalavkastning efter kostnader per 31/12-2022
468,4 miljarder kronor i fondkapital per 31/12-2022
+9,3% Genomsnittlig avkastning senaste 10 åren efter kostnader