Gå direkt till navigering

"AP3s resultat 2020 uppgick till 37,2 miljarder kronor vilket motsvarade en avkastning på 9,7 procent efter kostnader."
Läs mer i vår årsredovisning.

Våra rapporter

"Året 2020 kommer att ha en särskild betydelse i historien länge, länge. Mycket kom upp till ytan när pandemin blev ett faktum."

Årsredovisning 2020

Solljus mellan träden i en skog

AP3s övergripande uppdrag är att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå.

Förvaltningsstrategi

Grön planta

Bolagsdialoger påverkar och skapar mervärde. Vi är engagerade och påverkar för att göra skillnad.

Ansvarstagande