Hoppa till huvudinnehållet

Rapporter

Här hittar du AP3s finansiella rapporter samt hållbarhets- och ägarstyrningsrapporter. Varje halvår redovisar fonden den ekonomiska utvecklingen i årsredovisningen respektive i halvårsrapporten. Hållbarhetsrapportering och klimatrapportering (TCFD) är integrerade i AP3s årsredovisning.

Bild på framsidan av årsredovisning 2023