Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta AP3

Välkommen att kontakta oss på AP3. Observera att marknadsaktör (DMP) som hanterar marknadssondering ska vid kontakt med AP3 kontakta nedan angivna förvaltare, vilka är behöriga att motta och hantera frågor kring marknadssonderingar (MAR).

Mönster årsringar brun

Postadress:

Tredje AP-fonden
Box 1176
111 91 Stockholm

Besöksadress:

Tredje AP-fonden
Vasagatan 16
Stockholm, se karta

Telefon: 08-555 17 100

E-post: info@ap3.se

Allmänna frågor:

info@ap3.se

Fakturor till AP3 Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden
FE 1378 Scancloud
831 90 ÖSTERSUND

Pdf-faktura mailas till: invoice@ap3.se
Vid frågor kontakta ekonomi@ap3.se

Fakturor till AP-fondernas etikråd

AP-fondernas etikråd
c/o Tredje AP-fonden
FE 1378 Scancloud
831 90 ÖSTERSUND

Hållbarhet och Ägarstyrning

Fredric Nyström, Chef hållbarhet och ägarstyrning

Vid marknadssondering enligt MAR

AP3s information till marknadsaktör som hanterar marknadssonderingar i enlighet med marknadsmissbruksförordningen och ESMAs riktlinjer om MAR. Marknadsaktör (DMP) som hanterar marknadssondering ska vid kontakt med AP3 kontakta nedan angivna förvaltare, vilka är behöriga att motta och hantera frågor kring marknadssonderingar (MAR):

Aktier

I första hand kontaktas funktionen för exekvering genom:

  1. Urban Eriksson

  2. Olle Bastmark

Vid tillfällen då exekvering inte går att nå, kontakta Jonas Victorsson, Chef Aktiegruppen, eller Mattias Lundgren, Sverige Small Cap.

Räntor

För ränte- eller kreditinstrument kontaktas Joakim Blomqvist, Chef Ränte- och valutagruppen. Vid tillfällen då Joakim Blomqvist inte går att nå kontaktas Mats Wirdefeldt.

Övrigt