Hoppa till huvudinnehållet

Om AP3

Inte vilken kapitalägare som helst

AP3 har i uppdrag att förvalta buffertkapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Regelverket kring förvaltningen har tagit stor hänsyn till vad som skapar goda förutsättningar för uppdraget.

Bild på AP3 logotyp i kontorsmiljö

Hur investeras kapitalet?

Den svenska riksdagens värderingar i form av lagstiftning och anslutning till internationella överenskommelser bestämmer hur kapitalet kan investeras. AP3 gör avvägningar om hur kapitalet långsiktigt bör investeras inom de ramarna för att kunna genera en god avkastning till inkomstpensionssystemet. AP3s kapitalförvaltning har utvecklats under 20 års tid och bygger på fondens särdrag som investerare. Det utgör basen för att kunna bedriva en långsiktigt framgångsrik kapitalförvaltning.

Frågor och svar

Hur mycket kapital förvaltar AP3? Hur mycket avkastning har AP3 genererat sedan start? Hur arbetar AP3 med ägarstyrning? Svaret på det och ännu mer hittar du här.

Läs mer

Medarbetare på AP3 som jobbar vid en skärm

Kostnadseffektiv förvaltning

AP3 har fokus på att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och följer därför noga upp sina kostnader på flera olika sätt.
Kostnadseffektiv förvaltning
AP3 Entré med logotyp och dörr

Vårt uppdrag

Tredje AP-fonden (AP3) är en investerare med uppdrag att – för dagens och morgondagens pensionärer – bidra till en stabil utveckling för det statliga inkomstpensionssystemet.
Vårt uppdrag
Staffan VD på AP3 i kostym i ett kontorslandskap

Ledning

AP3s ledningsgrupp består av VD, Chief Investment Officer (CIO), Chief Financial Officer (CFO)/Chief Risk Officer (CRO) som är chef för affärsstöd och kontroll, HR-chef samt chefen för kommunikation.
Ledning