Hoppa till huvudinnehållet

Behandling av personuppgifter

I det här integritetsmeddelandet förklarar vi hur Tredje AP-fonden (”AP3”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande regelverk. Integritetspolicyn gäller för dig som kontaktperson, extern förvaltare, motpart, leverantör, jobbsökande, praktikant, konsult eller annan intressent i förhållande till oss.

  • Personuppgiftsansvarig

  • Dataskyddsombud

  • Insamling och behandling av personuppgifter

  • Hantering av personuppgifter i delade kanaler och samarbetsrum

  • Säkerhet

  • Automatiserat beslutsfattande, profilering och direktmarknadsföring

  • Överföring av uppgifter till tredje part

  • Dina rättigheter

  • Övriga frågor