Hoppa till huvudinnehållet

Förvaltning

AP3 har en viktig roll och ett ansvarfullt uppdrag i det svenska pensionssystemet. De pengar fonden förvaltar är till för både dagens och morgondagens pensionärer. AP3s förvaltningsstrategi bygger på processer och strukturer som ska vara långsiktigt hållbara i syfte att skapa god avkastning till en rimlig risk. Fondens unika sätt att arbeta mot det långsiktiga avkastningsmålet om 3,5 procent realt per år är genom att sätta hållbara, flexibla samt ansvarstagande strategier.

Medarbetare på AP3 som jobbar vid dator

Läs mer

Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt
En tv-skärm på väggen visar finansnyheter

AP3s värdepapper

AP3s värdepapper För oss är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde både vid valet av investeringar och i förvaltningen av bolagen i portföljen. Här kan du se vilka olika värdepappersinnehav AP3 har.
AP3s värdepapper