Skip to main content Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

AP3 har rekryterat Adam Kjörling som aktieförvaltare

AP3 har rekryterat Adam Kjörling till tjänsten som förvaltare inom AP3s aktiegrupp. Adam kommer närmast från Aberdeen Standard Investments i Edinburgh där han jobbat som portföljförvaltare inom […]

Third Swedish national pension fund

AP3 söker en kreditförvaltare och en aktieförvaltare

Tredje AP-fondens (AP3s) kapitalförvaltning hanterar tillgångar som aktier, obligationer, infrastruktur, fastigheter, riskpremiestrategier och hedgefonder. Bredden ger mycket goda möjligheter att arbeta inom olika områden eftersom en betydande […]

We need a plan to get things moving

The world is facing a crisis of unprecedented magnitude. A disaster is looming as a consequence of the measures we have taken to mitigate the coronavirus pandemic. […]

Third Swedish national pension fund

AP3’s best result of the decade

AP3 reported a net result of SEK 59.5 billion in 2019, representing a return of 17.6% after expenses. Since inception in 2001, in avarage per year the […]