Skip to main content Skip to navigation

Welcome to AP3’s newsroom

Here you will find our most recent press releases and, in the news archive, you can search for less current information about our operations. You can also download financial reports, sustainability reports, logos and images.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2015AP3_2Collage2

Royalty fees are not assessed for use of AP3’s visual material, provided the material is used in contexts that have a clear connection to the Third AP Fund and its operations. Image manipulation is prohibited. Remember to always cite the source and, when specified, the photographer. 

Press contact

Lil Laras Lindgren, Head of Communications
Phone: +46 555 17 123
E-mail: {:sv}lil.lindgren@ap3.se{:}{:en}lil.lindgren@ap3.se{:}

Kristina Hedberg, CEO Assistant
Phone: +46 555 17 174
E-mail: {:sv}kristina.hedberg@ap3.se{:}{:en}kristina.hedberg@ap3.se{:}

Image archive

Report archive

Här finns AP3s rapporter samt annan relaterad information.

Kommunikationen med fondens intressenter är en viktig del för att skapa insikt och förståelse för AP3s val av inriktning och förhållningssätt. Fonden eftersträvar god informationsgivning med hög transparens och tydlighet. Fonden har genom åren besökts av flera utländska pensionsfonder som ser det svenska pensionssystemet som en förebild.

Årsredovisning 2015 med logga2