Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden gör starkt resultat första halvåret 

 • AP3s resultat första halvåret 2021 uppgick till 48 133 (-3 090) miljoner kronor.
 • AP3s totalavkastning uppgick till 11,4 (-0,8) procent efter kostnader.
 • Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,09 (0,09) procent, varav rörelsekostnader
  0,05 (0,06) procent.
 • AP3s fondkapital uppgick till 466 887 (422 974 per 31/12 2020) miljoner kronor, vilket var en ökning med
  43 913 miljoner kronor.
 • Från fondkapitalet har 4 220 (4 200) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner samt kostnader för inkomstpensionssystemet under första halvåret 2021.
 • Fonden har avkastat 11,2 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 9,7 procent under den senaste 10-årsperioden.
 • Under första halvåret var avkastningen på AP3s portfölj 2,7 procentenheter högre än utvärderingsportföljen LSP.

  –  Det var främst aktieportföljen och alternativa tillgångar som bidrog till vårt starka resultat. Fondkapitalet har ökat med 80 miljarder kronor under de senaste 12 månaderna och AP3 har netto betalat omkring 8 miljarder för att täcka underskottet i det statliga inkomstpensionssystemet under samma period, säger AP3s vd Kerstin Hessius.


Sammandrag av AP3s resultat per 30 juni, 2021

 2021-06-302020-06-302020-12-31
Utgående fondkapital, mdkr 466,9386,4423,0
Periodens/årets resultat, mdkr 48,1-3,137,2
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdkr4,24,27,9
Ingående fondkapital, mdkr423,0393,7393,7
Avkastning efter kostnader, procent11,4-0,89,7
Real avkastning efter kostnader, procent10,8-0,59,1
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent av förvaltat kapital *0,050,060,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent av förvaltat kapital *0,030,030,03
Total förvaltningskostnadsandel, procent av förvaltat kapital *0,090,090,09
Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år, procent **11,26,99,1
Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, procent **9,78,48,7
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år procent **8,77,27,7
*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt
**Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen för 10,0 resp. 5,0 år

 

Ladda ned AP3s Halvårsrapport för 2021 här>>
Ladda ned AP3s Ägarstyrningsrapport för stämmosäsongen 2020 – 2021 här>>

 

För eventuell ytterligare information kontakta:

Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation Tel: 08-555 17 123 lil.lindgren@ap3.se

 

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2021 förvaltade fonden 466,9 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se