Gå direkt till navigering

Rapporter

Här hittar du AP3s finansiella rapporter samt hållbarhets- och ägarstyrningsrapporter. Varje halvår redovisar fonden den ekonomiska utvecklingen i årsredovisningen respektive i halvårsrapporten. Hållbarhetsrapportering och klimatrapportering (TCFD)  är integrerade i AP3s årsredovisning. Besök vårt rapportarkiv för att få tillgång till tidigare års rapporter.

2023 års rapporter

Klimatplan