Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

Tredje AP-fondens (AP3) halvårsrapport 2020

Pressrelease 2020-08-26 Utbrottet av covid-19 pandemin och dess konsekvenser ändrade dramatiskt tillväxtutsikterna för världsekonomin under våren 2020. Den ökade osäkerheten slog också hårt mot de finansiella marknaderna. […]

Tredje AP-fonden

Personalinformation

Rikard Forssmed som skulle börjat som senior aktieförvaltare på AP3 i mitten av september meddelade i början av augusti att han valt att inte tillträda tjänsten.   […]

Tredje AP-fonden

AP3 har rekryterat Adam Kjörling som aktieförvaltare

AP3 har rekryterat Adam Kjörling till tjänsten som förvaltare inom AP3s aktiegrupp. Adam kommer närmast från Aberdeen Standard Investments i Edinburgh där han jobbat som portföljförvaltare inom […]

Grönt blad

AP3 – intern organisationsförändring

En intern organisationsförändring inom AP3s kapitalförvaltning träder i kraft den 1 maj. I november 2019 tillträdde Pablo Bernengo som ny chef för kapitalförvaltningen (CIO) och beslut fattades […]

Tredje AP-fonden

AP3 söker en kreditförvaltare och en aktieförvaltare

Tredje AP-fondens (AP3s) kapitalförvaltning hanterar tillgångar som aktier, obligationer, infrastruktur, fastigheter, riskpremiestrategier och hedgefonder. Bredden ger mycket goda möjligheter att arbeta inom olika områden eftersom en betydande […]

Tredje AP-fonden

AP3s bästa resultat under decenniet

AP3s resultat 2019 uppgick till 59,5 miljarder kronor vilket motsvarade en avkastning på 17,6 procent efter kostnader. AP3 har sedan 2001 överträffat inkomstindex med 3,3 procentenheter vilket […]