Gå direkt till navigering

Här och i Nyhetsarkivet finns de senaste pressreleaserna samt information om vår verksamhet. I vår Bildbank hittar du logotyper och bilder och under Rapporter finns våra nedladdningsbara ekonomiska rapporter samt hållbarhetsrapporter.

 

 

 

Bilder är fria för användning i sammanhang som har en tydlig koppling till AP3. Ange fotografens namn där detta finns angivet.

 

Presskontakt

Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation
Telefon: 08 555 17 100 / 0709 517 223
E-post: lil.lindgren@ap3.se

Kristina Hedberg, VD-assistent
Telefon: 08 555 17 100
E-post: kristina.hedberg@ap3.se

Bildarkiv

Rapportarkiv

Kommunikationen med fondens intressenter är en viktig del för att skapa insikt och förståelse för AP3s val av inriktning och förhållningssätt. Fonden eftersträvar god informationsgivning med hög transparens och tydlighet. Fonden har genom åren besökts av flera utländska pensionsfonder som ser det svenska pensionssystemet som en förebild.

 

AP3s rapporter samt relaterad information

Årsredovisning 2015 med logga2