Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3 är en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare i en stimulerande och professionell arbetsmiljö. Vi har en hög ambitionsnivå där alla motiveras till att ta både initiativ och eget ansvar. Här är alla delaktiga och bidrar till fondens totala värdeutveckling.

AP3s uppdrag är stort och viktigt – vi förvaltar dagens och morgondagens pensioner till svenska folket. Vårt engagemang och kunskap bidrar till långsiktig och värdeskapande förvaltning över generationer. Läs mer om hur vi arbetar för att kontinuerligt utveckla vår verksamhet och våra medarbetare – och hur det bidrar till att nå fondens högt satta mål.

Medarbetaren – nyckeln till framgång

Kompetensutveckling

AP3 är en kunskapsintensiv organisation där våra medarbetares samlade erfarenheter och kunskaper är avgörande för fondens resultat.

Vår kompetens matchar höga krav
Arbeta på AP3

Bli en del av AP3

För att på bästa sätt attrahera och behålla kompetenta medarbetare samt att utveckla verksamheten strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsgivare där våra anställda trivs.

En företagskultur att trivas i
Medarbetarintervjuer

Hur är det att jobba på AP3?

Några av våra medarbetare berättar om sitt dagliga arbete och de utmaningar de ställs inför på AP3.

Våra medarbetare berättar

13 april, 2016