Hoppa till huvudinnehållet

Att jobba på AP3

Bidra till ett viktigt samhällsuppdrag

Vill du vara med och bidra till ett viktigt samhällsuppdrag? Välkommen till en familjär organisation som präglas av framåtblick, där du får stor frihet i din utveckling. Vi behöver dig, ditt engagemang och din kompetens för att lyckas.

Chef och Medarbetare på AP3 som jobbar vid dator

Kapitalförvaltning i världsklass

Tredje AP-fonden, AP3, har ett viktigt samhällsuppdrag och roll i det svenska inkomstpensionssystemet. Det kapital som AP-fonderna förvaltar ska göra nytta för såväl dagens som morgondagens pensionärer.

AP3s uppdrag och stora fondkapital och knappt 70 medarbetare i kombination med vårt arbetssätt och snabba beslutsvägar leder till att fonden både är en attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare.

Varje medarbetare är viktig för uppdraget

Det som genomsyrar alla anställdas arbete på fonden är kopplingen till en global, diversifierad och professionell förvaltning. AP3 är en kunskapsintensiv organisation där varje medarbetare får en bred och ansvarsfull roll och där varje medarbetares samlade erfarenhet och kunskaper är viktig för fondens resultat. AP3 ställer höga krav som arbetsgivare och arbetar samtidigt för att främja en bra balans mellan arbete och fritid.

Vad vill du arbeta med?

Inom AP3 kan du arbeta inom Affärstöd och kontroll eller inom Kapitalförvaltning. För rätt person finns det givetvis möjlighet till utveckling och breddning i sin roll. AP3 har fokus på personlig utveckling och uppmuntrar till egna initiativ och samarbeten över gränserna. Mångfald och jämställdhet är viktiga förutsättningar för att AP3 ska nå sina mål eftersom fonden är övertygad om att mångfald skapar mervärde och bidrar till uppdraget.

Medarbetare på AP3 som tar en paus vid kaffemaskinen
Joakim Blomqvist

Kapitalförvaltning med väl integrerat hållbarhetsansvar

AP3 förvaltar en globalt diversifierad portfölj bestående av aktier, räntor, krediter, valuta och alternativa investeringar så som onoterade aktier, fastigheter, skog och infrastruktur. För AP3 är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde både vid val av investeringar och i förvaltning av bolagen i vår portfölj. Vi har ett omfattande hållbarhetsansvar som är väl integrerat i vår investeringsverksamhet. Vårt hållbarhetsansvar omfattar såväl aktiv ägarstyrning som ett ansvarsfullt förhållningssätt och påverkansarbete kring både miljöfrågor och sociala frågor. Kapitalförvaltningen leds av AP3s Chief Investment Officer, CIO, och består av fyra ansvarsområden:

 • Aktiegruppen

 • Ränte- & Valutagruppen

 • Alternativa investeringar

 • CIO office.

Affärsstöd och kontroll i världsklass

Affärsstöd och kontroll – som leds av AP3s Chief Risk Officer/Chief Financial Officer – ansvarar för fondens stöd- och kontrollfunktioner. Dessa är:

 • Riskkontroll och avkastningsanalys – ansvarar för daglig värdering, kontroll och analys av portföljen

 • Affärskontroll – ansvarar för den dagliga avstämningen gentemot motparter

 • Ekonomi och redovisning – ansvarar för fondens ekonomiska rapportering och bokslut

 • Juridik – ansvarar för avtal, kontrakt och juridiska frågor

 • IT – ansvarar för fondens IT-infrastruktur.

En medarbetare som står i ett kontorslandskap

Övriga funktioner

 • Kontorsservice och administration –  service och övrig kontorsadministration

 • HR – ansvarar för fondens alla HR processer att attrahera, utveckla och behålla medarbetare i världsklass.

 • Kommunikation.

 

Vill du bli en av oss?

Är du intresserad av att bli en av oss? Connecta med oss och öka chansen för en bra matchning genom att berätta lite mer om dig själv. Du kan också prenumerera på lediga jobb och bli först med att få information om lediga tjänster. Här kan du ange referenser och nämna personer som kan rekommendera dig som kollega.

Bild på en skylt som pekar åt olika destinationer

Nyfiken på AP3?

AP3 är en familjär organisation med ett viktigt samhällsuppdrag. Varje medarbetares bidrag räknas för att säkra fortsatt framgångsrik och hållbar kapitalförvaltning – för dagens och morgondagens pensionärer.