Hoppa till huvudinnehållet

Femårsöversikt

Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

2023

2022

2021

2020

2019

Resultat och inflöden, Mdkr

Nettoflöden mot pensionssystemet

-4,8

-4,7

-7,5

-7,9

-6,5

Årets resultat

36,2

-29,2

86,6

37,2

59,5

Fondkapital vid periodens slut 1)

499,8

468,4

502,3

423,0

393,7

Avkastning och kostnader totalportfölj, %

Avkastning före kostnader

7,8

-5,7

20,8

9,8

17,7

Rörelsekostnader

0,06

0,05

0,05

0,06

0,06

Provisionskostnader

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

Avkastning efter kostnader

7,8

-5,8

20,7

9,7

17,6

Inflation

4,39

12,3

3,9

0,5

1,8

Real avkastning efter kostnader

3,24

-16,1

16,2

9,1

15,63

Mdkr

Resultat inkl. provisionskostnader

36,5

-28,9

87,1

37,4

59,8

Rörelsens kostnader

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

Resultat efter kostnader

36,2

-29,2

86,8

37,2

59,5

Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %

Fem år

9,59

8,1

11,3

9,1

8,5

Tio år

8,68

9,3

11,1

8,7

8,7

Risk

Risk (1-års standardavvikelse), % 2)

5,0

8,4

5,2

10,8

4,2

Sharpekvot 2)

0,8

neg

4,0

0,9

4,3

Risk (10-års standardavvikelse), %

7,0

6,9

6,3

7,0

6,0

Valutaexponering

% av totalportföljen 3)

17,9

19,0

21,1

17,5

19,5

Extern förvaltning

% av totalportföljen

22,2

22

31

29

31

Förvaltningskostnader, % av förvaltat kapital

Rörelsekostnader

0,06

0,05

0,05

0,06

0,06

Rörelsekostnader + provisionskostnader

0,07

0,08

0,08

0,09

0,09

Antal anställda

70*

66

61

60

58

1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.

2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.

3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist

*) Inklusive anställda vid AP-fondernas etikråd

Läs mer

Träd fotat underifrån

Skogstillgångar

AP3 äger idag cirka 240 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett tiotal fonder. Skogen brukas hållbart, 95 procent är certifierad och till det kommer cirka 28 000 hektar med olika former av utökat skydd.
Skogstillgångar
Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
En tv-skärm på väggen visar finansnyheter

AP3s värdepapper

AP3s värdepapper För oss är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde både vid valet av investeringar och i förvaltningen av bolagen i portföljen. Här kan du se vilka olika värdepappersinnehav AP3 har.
AP3s värdepapper