Hoppa till huvudinnehållet

Femårsöversikt

Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

2023

2022

2021

2020

2019

Resultat och inflöden, Mdkr

Nettoflöden mot pensionssystemet

-4,8

-4,7

-7,5

-7,9

-6,5

Årets resultat

36,2

-29,2

86,6

37,2

59,5

Fondkapital vid periodens slut 1)

499,8

468,4

502,3

423,0

393,7

Avkastning och kostnader totalportfölj, %

Avkastning före kostnader

7,8

-5,7

20,8

9,8

17,7

Rörelsekostnader

0,06

0,05

0,05

0,06

0,06

Provisionskostnader

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

Avkastning efter kostnader

7,8

-5,8

20,7

9,7

17,6

Inflation

4,39

12,3

3,9

0,5

1,8

Real avkastning efter kostnader

3,24

-16,1

16,2

9,1

15,63

Mdkr

Resultat inkl. provisionskostnader

36,5

-28,9

87,1

37,4

59,8

Rörelsens kostnader

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

Resultat efter kostnader

36,2

-29,2

86,8

37,2

59,5

Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %

Fem år

9,59

8,1

11,3

9,1

8,5

Tio år

8,68

9,3

11,1

8,7

8,7

Risk

Risk (1-års standardavvikelse), % 2)

5,0

8,4

5,2

10,8

4,2

Sharpekvot 2)

0,8

neg

4,0

0,9

4,3

Risk (10-års standardavvikelse), %

7,0

6,9

6,3

7,0

6,0

Valutaexponering

% av totalportföljen 3)

17,9

19,0

21,1

17,5

19,5

Extern förvaltning

% av totalportföljen

22,2

22

31

29

31

Förvaltningskostnader, % av förvaltat kapital

Rörelsekostnader

0,06

0,05

0,05

0,06

0,06

Rörelsekostnader + provisionskostnader

0,07

0,08

0,08

0,09

0,09

Antal anställda

70*

66

61

60

58

1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.

2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.

3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist

*) Inklusive anställda vid AP-fondernas etikråd

Läs mer

Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
En tv-skärm på väggen visar finansnyheter

AP3s värdepapper

AP3s värdepapper För oss är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde både vid valet av investeringar och i förvaltningen av bolagen i portföljen. Här kan du se vilka olika värdepappersinnehav AP3 har.
AP3s värdepapper
En tv-skärm på väggen visar finansnyheter

Räntebärande investeringar och valuta

Ränte- och valutagruppen ansvarar för AP3s investeringar i noterade räntebärande instrument, som är uppdelade på stats-, realränte- och kreditobligationer.
Räntebärande investeringar och valuta