Gå direkt till navigering

AP3s portfölj

AP3s viktigaste uppgift är att skapa värde i det svenska pensionssystemet. Genom att ta ansvar och påverka de bolag vi investerar i, ser vi till att skapa den bästa möjliga avkastningen för dagens och morgondagens pensionärer.

AP3s exponering i de olika tillgångsslagen

Här kan du se hur porföljen ser ut på övergripande nivå när man bryter ner innehavet i tillgångsslag.

 

Per 31/12-2022

Bidrag och avkastning per tillgångsslag

Nedan AP3s portfölj fördelat på tillgångsslag, avkastning i procent och bidrag till portföljen i procentenheter per 31/12-2022.