Hoppa till huvudinnehållet

AP3s värdepapper

För oss är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde både vid valet av investeringar och i förvaltningen av bolagen i portföljen. Här kan du se vilka olika värdepappersinnehav AP3 har.

Mönster årsringar brun

Läs mer

Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt
En tv-skärm på väggen visar finansnyheter

Räntebärande investeringar och valuta

Ränte- och valutagruppen ansvarar för AP3s investeringar i noterade räntebärande instrument, som är uppdelade på stats-, realränte- och kreditobligationer.
Räntebärande investeringar och valuta