Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3s styrelse utses av regeringen och består av nio ledamöter. Två av ledamöterna utses efter förslag från organisationer som företräder arbetstagarintressen och två efter förslag av organisationer som företräder arbetsgivarintressen.

Ordförande och vice ordförande utses bland de ledamöter som inte föreslagits av arbetsmarknadens parter. Regeringen har i sin ”Policy för styrning och utvärdering av AP­-fonderna” en tidsbegränsning för uppdrag som ledamot och ordförande i AP-­fondernas styrelser om åtta år.

Tredje AP-fondens styrelseordförande är Pär Nuder. Läs om styrelsens arbete i AP3s årsredovisning.

 
 

Pär Nuder, Ordförande

Invald och ordförande i AP3s styrelse sedan 2011

Industriell rådgivare

Styrelseuppdrag som ordförande i AMF Pension, Hemsö, Skistar och Öbergs färghus. Ledamot i Beijerinvest och Fabege.

Tidigare uppdrag som finansminister, samordningsminister, riksdagsledamot, statsministerns statssekreterare, ordförande i Vasallen och styrelseledamot i Vin & Sprit.

Jur. kand., född 1963.

Björn Börjesson, Vice ordförande

Invald i AP3s styrelse 2011

Styrelseuppdrag som vice ordförande i Swedfund International och ledamot i Åke Wibergs stiftelse, Euroclear Sweden, Ahlströmska stiftelsen, SVCAs Tillsynsnämnd samt kretditchef Cordet Capital Partners.

Tidigare uppdrag som vice VD i Handelsbanken.

Jur. kand., född 1951.

Malin Björkmo

Invald i AP3s styrelse 2016

Rådgivare inom företagsstyrning och finansiella regelverk.

Styrelseuppdrag som ledamot i Handelsbanken Fonder, Trygg-Stiftelsen och Itello. Vice ordförande i Kärnavfallsfonden och i disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

Tidigare uppdrag som områdeschef Finansinspektionen, chef för enheten för statligt ägande Regeringskansliet, VD Storebrand Liv Sverige filial, chef kapitalförvaltningen Skandia Liv.

Ekon. lic. i finansiell ekonomi, Handelshögskolan, född 1962.

Peter Englund

Invald i AP3s styrelse 2013

Professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala universitet

Styrelseuppdrag i Wenner-Grenstiftelserna, Finansinspektionen och ledamot av Finanspolitiska Rådet.

Tidigare uppdrag som Professor vid Uppsala Universitet och University of Amsterdam.

Ekon Dr, Handelshögskolan, född 1950.

Torbjörn Hållö

Invald i styrelsen 2018

Ekonom LO

Tidigare uppdrag i Budgetgruppen Socialdemokraterna i Riksdagen, Stockholms Stadshus och Näringsdepartementet.

Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg, Fil kand historia i Lund, född 1976.

 

Kerstin Lindberg Göransson

Invald i AP3s styrelse 2016

VD Akademiska Hus

Styrelseuppdrag som ledamot i Hemnet Group AB.

Tidigare uppdrag som Flygplatsdirektör Arlanda flygplats, ekonomi- och finansdirektör, vice VD i Scandic-koncernen, styrelseledamot i Jernhusen, styrelseordförande i K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, styrelseordförande Svensk Bilprovning, styrelseledamot Grand Hotel, Swegon, OEM, Strömma sjöfart och Turism.

Civilekonom, född 1956.

Christina Lindenius

Invald i AP3s styrelse 2017

VD för Svensk Försäkring och Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation (FAO) samt ansvarig för ”koncernen” Svensk Försäkring i Samverkan (SFIS).

Styrelseordförande i Min Pension i Sverige, Trafikförsäkringsföreningen (TFF) och Svensk Försäkring Administration. Ledamot i ICCs Svenska Nationalkommitté och Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK).

Tidigare uppdrag generaldirektör på Premiepensionsmyndigheten, finansråd på Finansdepartementet och riksbanksdirektör på Sveriges Riksbank.

Civilekonom från Uppsala Universitet och studier på Masters of International Economics Programme, SAIS, the Johns Hopkins University, Washington D.C, född 1964.

Mikael Sandström

Invald i AP3s styrelse 2018

Rådgivare

Styrelseuppdrag som ledamot i Swedfund International AB.

Tidigare uppdrag: Statssekreterare hos statsministern.

Civilekonom och ekonomie doktor, Handelshögskolan, född 1967.

Elisabeth Unell

Invald i AP3s styrelse 2012

Oppositionsråd Västerås stad

Ledamot i SKLs styrelse och Västerås marknad och näringsliv.

Tidigare uppdrag som kommunstyrelsens ordförande i Västerås och ordförande i Aroseken.

Fil.mag. sociologi, byggnadsingenjör, född 1962.