Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3s styrelse utses av regeringen och består av nio ledamöter. Två av ledamöterna utses efter förslag från organisationer som företräder arbetstagarintressen och två efter förslag av organisationer som företräder arbetsgivarintressen.

Ordförande och vice ordförande utses bland de ledamöter som inte föreslagits av arbetsmarknadens parter. Regeringen har i sin ”Policy för styrning och utvärdering av AP­-fonderna” en tidsbegränsning för uppdrag som ledamot och ordförande i AP-­fondernas styrelser om åtta år.

Tredje AP-fondens styrelseordförande är Christina Lindenius. Läs om styrelsens arbete i AP3s årsredovisning.

 
 

Christina Lindenius, Ordförande

Invald i AP3s styrelse 2017

VD för Svensk Försäkring och Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation (FAO) samt ansvarig för ”koncernen” Svensk Försäkring i Samverkan (SFIS).

Styrelseordförande i Min Pension i Sverige, Trafikförsäkringsföreningen (TFF) och Svensk Försäkring Administration. Ledamot i ICCs Svenska Nationalkommitté och Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK).

Tidigare uppdrag generaldirektör på Premiepensionsmyndigheten, finansråd på Finansdepartementet och riksbanksdirektör på Sveriges Riksbank.

Civilekonom från Uppsala Universitet och studier på Masters of International Economics Programme, SAIS, the Johns Hopkins University, Washington D.C, född 1964.

Peter Englund, Vice ordförande

Invald i AP3s styrelse 2013

Professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala universitet

Styrelseuppdrag i Wenner-Grenstiftelserna, Finansinspektionen och ledamot av Finanspolitiska Rådet.

Tidigare uppdrag som Professor vid Uppsala Universitet och University of Amsterdam.

Ekon Dr, Handelshögskolan, född 1950.

Malin Björkmo

Invald i AP3s styrelse 2016

Rådgivare inom företagsstyrning och finansiella regelverk.

Styrelseuppdrag som ledamot i Handelsbanken Fonder, Trygg-Stiftelsen och Itello. Vice ordförande i Kärnavfallsfonden och i disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

Tidigare uppdrag som områdeschef Finansinspektionen, chef för enheten för statligt ägande Regeringskansliet, VD Storebrand Liv Sverige filial, chef kapitalförvaltningen Skandia Liv.

Ekon. lic. i finansiell ekonomi, Handelshögskolan, född 1962.

Johan Bygge

Invald i AP3s styrelse 2019

 

Magnus Emfel

Invald i AP3s styrelse 2019

 

Hillevi Engström

Invald i AP3s styrelse 2019

 

Ylva Hedén Westerdahl

Invald i AP3s styrelse 2019

 

Torbjörn Hållö

Invald i styrelsen 2018

Ekonom LO

Tidigare uppdrag i Budgetgruppen Socialdemokraterna i Riksdagen, Stockholms Stadshus och Näringsdepartementet.

Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg, Fil kand historia i Lund, född 1976.

 

Elisabeth Unell

Invald i AP3s styrelse 2012

Oppositionsråd Västerås stad

Ledamot i SKLs styrelse och Västerås marknad och näringsliv.

Tidigare uppdrag som kommunstyrelsens ordförande i Västerås och ordförande i Aroseken.

Fil.mag. sociologi, byggnadsingenjör, född 1962.