Gå direkt till navigering

AP3s styrelse utses av regeringen och består av nio ledamöter. Två av ledamöterna utses efter förslag från organisationer som företräder arbetstagarintressen och två efter förslag av organisationer som företräder arbetsgivarintressen.

Ordförande och vice ordförande utses bland de ledamöter som inte föreslagits av arbetsmarknadens parter. Regeringen har i sin ”Policy för styrning och utvärdering av AP­-fonderna” en tidsbegränsning för uppdrag som ledamot och ordförande i AP-­fondernas styrelser om åtta år.

Tredje AP-fondens styrelseordförande är Christina Lindenius. Läs om styrelsens arbete i AP3s årsredovisning.

Christina Lindenius, Ordförande

Invald i AP3s styrelse 2017

Andra nuvarande uppdrag: VD för Svensk Försäkring och Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation (FAO) samt ansvarig för ”koncernen” Svensk Försäkring i Samverkan (SFIS). Styrelseordförande i Min Pension i Sverige, Trafikförsäkringsföreningen (TFF), Svensk Försäkring Administration och Statens Servicecenter. Styrelseledamot i FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK), Centrum för AMP samt ICCs Överstyrelse.

Tidigare uppdrag: Generaldirektör på Premiepensionsmyndigheten, finansråd på Finansdepartementet och riksbanksdirektör på Sveriges Riksbank.

Civilekonom från Uppsala Universitet och studier på Masters of International Economics Programme, SAIS, the Johns Hopkins University, Washington D.C. född 1964.

Peter Englund, Vice ordförande

Invald i AP3s styrelse 2013

Andra nuvarande uppdrag: Professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala universitet. Styrelseuppdrag i Wenner-Gren Stiftelserna och Finansinspektionen.

Tidigare uppdrag: Professor vid Uppsala Universitet och University of Amsterdam.

Ekon dr, Handelshögskolan, född 1950.

Malin Björkmo

Invald i AP3s styrelse 2016

Andra nuvarande uppdrag: Rådgivare inom företagsstyrning och finansiella regelverk. Styrelseuppdrag som ledamot i Handelsbanken Fonder, Trygg-Stiftelsen, Itello och Euro Accident Livförsäkring. Vice ordförande i disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

Tidigare uppdrag: Områdeschef Finansinspektionen, chef för enheten för statligt ägande Regeringskansliet, VD Storebrand Liv Sverige filial, chef kapitalförvaltningen Skandia Liv.

Ekon. lic. i finansiell ekonomi, Handelshögskolan, född 1962.

Johan Bygge

Invald i AP3s styrelse 2019

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseuppdrag som ordförande i Nobina AB, ledamot i Getinge, Lantmännen Ek förening, Baltic Deep Water Life, förtroenderåd SNS.

Tidigare uppdrag: Deputy koncerncontroller Ericsson, chefsbefattningar inom Electroluxkoncernen inklusive CFO och vice VD, CFO Investor, COO EQT, styrelseuppdrag inom bland annat AP1, Riksbankens Jubileumsfond, I-Med Australia, 3 Scandinavia, Anticimex, ILA Vietnam, Swissmile AG och Sanitec OY med flera.

Civilekonom, född 1956.

Magnus Emfel

Invald i AP3s styrelse 2019

Andra nuvarande uppdrag: Finance Engagement Manager, WWF International.

Tidigare uppdrag: Social Venture Network Sweden, Sveriges forum för hållbara investeringar, SWESIF och Etikakademin.

Civilekonom, Stockholms Universitet och Marknadsekonom, DIHM, född 1965.

Hillevi Engström

Invald i AP3s styrelse 2019

Andra nuvarande uppdrag: Förbundsdirektör i Södertörns brandförsvarsförbund. Styrelseuppdrag i Samhall.

Tidigare uppdrag: Statsråd, riksdagsledamot, ombudsman, kriminalinspektör mm.

Polishögskolan, Arbetsrätt och personaladministration, född 1963.

Ylva Hedén Westerdahl

Invald i AP3s styrelse 2019

Andra nuvarande uppdrag: Prognoschef och ställföreträdande generaldirektör på Konjunkturinstitutet. Styrelseuppdrag som ledamot Riksgälden.

Tidigare uppdrag: Avdelningschef för Nationalräkenskaperna på SCB, chef för makroekonomiska enheten på Finansdepartementet, chef för utredningsenheten på avdelningen för penningpolitik på Riksbanken.

Ph.D. (Econ), University of London, född 1965.

Torbjörn Hållö

Invald i styrelsen 2018

Andra nuvarande uppdrag: Ekonom LO.

Tidigare uppdrag: Budgetgruppen Socialdemokraterna i Riksdagen, Stockholms Stadshus och Näringsdepartementet.

Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg, Fil kand historia i Lund, född 1976.

Carina Wutzler

Invald i AP3s styrelse 2020

Andra nuvarande uppdrag: Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd Vellinge Kommun samt ledamot i kommunfullmäktige. Styrelseledamot i Vellinge koncern AB, Vellinge kommunlokal AB, SKRs Förhandlinsdelegation samt i Sobonas föreningsstyrelse.

Förvaltningslinjen i Lund, inriktning kommunal ekonomi, född 1970.