Gå direkt till navigering

Hållbarhet ur ett ägarstyrningsperspektiv

AP3 har starka motiv att arbeta för en hållbar utveckling eftersom det är en förutsättning för att kunna uppnå en hög långsiktig finansiell avkastning. AP3s hållbarhetsarbete bedrivs inom ramen för uppdraget vilket innebär att det ska vara värdeskapande både för fondens investeringar och för samhällsutvecklingen i stort. AP3 fokuserar på insatser där fondens arbete som investerare har störst möjligheter att göra skillnad.

Påverkar samhällsutvecklingen i en hållbar riktning

AP-fonderna kan genom sin trovärdighet som kapitalägare göra skillnad och påverka samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. AP3s arbetssätt, det statliga ägandet och den svenska hemvisten gör att fonden är en värdefull samarbetspartner och ägare vilket ger AP3 tillgång till attraktiva och långsiktiga investeringar världen över. AP3 är en engagerad och aktiv ägare i de bolag som fonden investerar i.

Läs mer om AP3s hållbarhetsarbete här

Större ägaransvar i bolag med stor ägarandel

AP3s påverkansarbete varierar beroende på hur ägandet ser ut. I onoterade hel- eller majoritetsägda bolag, exempelvis de onoterade fastighetsbolagen Vasakronan, Hemsö, Trophi, Regio och Trenum, påverkar fonden direkt bolagens strategier genom styrelserepresentation.

Den noterade aktieportföljen innehåller omkring 1 600 bolag och ägarandelarna varierar, från små ägarandelar i stora  utländska bolag till betydande ägarandelar i mindre svenska bolag.

I utländska bolag bedrivs oftast påverkansarbete genom samverkan i AP-fondernas etikråd och tillsammans med andra stora kapitalägare.

I svenska bolag bedrivs en mer aktiv påverkan, dels genom dialoger med bolagens styrelser, verkställande ledning och andra ägare, dels genom röstning på bolagsstämmor och deltagande i valberedningar.