Hoppa till huvudinnehållet

AP3s portfölj

Marknadsvärde per tillgångsslag

Marknadsvärde per tillgångsslag

2023

2022

2021

2020

2019

Totalt, mdkr

499,8

468,4

502,3

423,0

393,7

varav


Svenska aktier

68,3

54,0

62,9

52,1

48,8

Utländska aktier

150,8

133,4

171,1

140,7

124,6

Nominella räntebärande, Sverige

37,5

35,8

27,3

41,5

32,7

Nominella räntebärande, utlandet

55,0

54,9

67,3

56,6

61,0

Reala räntebärande, Sverige

3,5

3,4

4,0

3,8

4,9

Reala räntebärande, utlandet

25,8

23,7

24,7

22,6

23,8

Riskkapitalfonder

37,1

34,9

29,8

17,8

15,5

Fastigheter och infrastruktur (aktier och reverslån), varav

116,8

126,7

111,5

82,7

76,9

       Vasakronan

24,4

28,1

25,3

21,0

20,6

        Hemsö

29,0

30,8

28,6

20,2

17,1

        Farmoor

1,9

2,4

2,9

2,8

3,2

        Regio

7,0

7,1

5,4

4,5

3,8

        Sagax

6,3

5,6

7,3

4,0

3,2

        Trenum

4,1

4,3

3,9

3,4

2,8

        Trophi

10,3

11,0

9,5

7,5

6,7

        Ellevio

10,8

10,8

6,8

6,4

6,2

        Polhem Infra

2,4

2,8

2,9

0,5

0,3

        4 to 1

1,5

1,4

0,8        Skog och jordbruksmark

13,8

14,5

11,7

6,0

4,7

        Internationella fastighetsfonder

5,2

8,0

6,3

6,5

8,2

Övriga tillgångar 1)

0,7

2,2

3,6

4,8

5,6

Läs mer

Träd fotat underifrån

Skogstillgångar

AP3 äger idag cirka 240 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett tiotal fonder. Skogen brukas hållbart, 95 procent är certifierad och till det kommer cirka 28 000 hektar med olika former av utökat skydd.
Skogstillgångar
Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt