Hoppa till huvudinnehållet

AP3s portfölj

AP3s viktigaste uppgift är att skapa värde i det svenska pensionssystemet. Genom att ta ansvar och påverka de bolag vi investerar i, ser vi till att skapa den bästa möjliga avkastningen för dagens och morgondagens pensionärer.

Mönster årsringar brun

Våra tillgångsslag och värdepapper

AP3s portfölj består av flera tillgångsslag:

  • Noterade aktier

  • Räntebärande investeringar

  • Alternativa investeringar

Alternativa investeringar delas in i:

  • Fastigheter

  • Infrastruktur

  • Riskkapitalfonder

  • Skogstillgångar

Exponering, tillgångsslag AP3s portfölj
Avkastningsbidrag

Bidrag och avkastning per tillgångsslag

Här är AP3s portfölj fördelat på tillgångsslag, avkastning i procent och bidrag till portföljen i procentenheter per 31/12-2023.

Läs mer

Träd fotat underifrån

Skogstillgångar

AP3 äger idag cirka 240 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett tiotal fonder. Skogen brukas hållbart, 95 procent är certifierad och till det kommer cirka 28 000 hektar med olika former av utökat skydd.
Skogstillgångar
Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt