Gå direkt till navigering

Marknadsvärde per tillgångsslag

  2021 2020 2019 2018 2017
Totalt, mdkr 502,3 423,0 393,7 340,7 345,2
varav
Svenska aktier 62,9 52,1 48,8 37,3 44,5
Utländska aktier 171,1 140,7 124,6 90,8 108,4
Nominella räntebärande, Sverige 27,3 41,5 32,7 37,3 45,8
Nominella räntebärande, utlandet 67,3 56,6 61,0 66,6 54,3
Reala räntebärande, Sverige 4,0 3,8 4,9 4,9 4,8
Reala räntebärande, utlandet 24,7 22,6 23,8 19,0 16
Riskkapitalfonder 29,8 17,8 15,5 13,1 10,3
Fastigheter och infrastruktur (aktier och reverslån), varav 111,5 82,7 76,9 66,4 57
       Vasakronan 25,3 21,0 20,6 17,7 15,2
        Hemsö 28,6 20,2 17,1 14,0 11,8
        Farmoor 2,9 2,8 3,2 3,2 3,1
        Regio 5,4 4,5 3,8 3,3 2,3
        Sagax 7,3 4,0 3,2 1,5 1,1
        Trenum 3,9 3,4 2,8 2,2 1,6
        Trophi 9,5 7,5 6,7 6,2 5,3
        Ellevio 6,8 6,4 6,2 6,1 5,4
        Polhem Infra 2,9 0,5 0,3
        4 to 1 0,8
        Skog och jordbruksmark 11,7 6,0 4,7 5,3 5,0
        Internationella fastighetsfonder 6,3 6,5 8,2 6,7 6,2
Övriga tillgångar 1) 4,5 4,8 5,6 5,3 4,2