Gå direkt till navigering

Marknadsvärde per tillgångsslag

20222021202020192018
Totalt, mdkr468,4502,3423,0393,7340,7
varav
Svenska aktier54,062,952,148,837,3
Utländska aktier133,4
171,1140,7124,690,8
Nominella räntebärande, Sverige35,827,341,532,737,3
Nominella räntebärande, utlandet54,967,356,661,066,6
Reala räntebärande, Sverige3,44,03,84,94,9
Reala räntebärande, utlandet23,7
24,722,623,819,0
Riskkapitalfonder34,929,817,815,513,1
Fastigheter och infrastruktur (aktier och reverslån), varav126,7111,582,776,966,4
       Vasakronan28,125,321,020,617,7
        Hemsö30,828,620,217,114,0
        Farmoor2,42,92,83,23,2
        Regio7,15,44,53,83,3
        Sagax5,67,34,03,21,5
        Trenum4,33,93,42,82,2
        Trophi11,09,57,56,76,2
        Ellevio10,86,86,46,26,1
        Polhem Infra2,82,90,50,3
        4 to 11,40,8
        Skog och jordbruksmark14,511,76,04,75,3
        Internationella fastighetsfonder8,06,36,58,26,7
Övriga tillgångar 1)2,23,64,85,65,3