Gå direkt till navigering

Marknadsvärde per tillgångsslag

 2022-06-302021202020192018
Totalt, mdkr464,9502,3423,0393,7340,7
varav
Svenska aktier46,362,952,148,837,3
Utländska aktier140,1171,1140,7124,690,8
Nominella räntebärande, Sverige24.927,341,532,737,3
Nominella räntebärande, utlandet65.367,356,661,066,6
Reala räntebärande, Sverige3,44,03,84,94,9
Reala räntebärande, utlandet24,524,722,623,819,0
Riskkapitalfonder35,229,817,815,513,1
Fastigheter och infrastruktur (aktier och reverslån), varav123,3111,582,776,966,4
       Vasakronan29,225,321,020,617,7
        Hemsö33,128,620,217,114,0
        Farmoor3,52,92,83,23,2
        Regio7,15,44,53,83,3
        Sagax4,57,34,03,21,5
        Trenum4,23,93,42,82,2
        Trophi10,69,57,56,76,2
        Ellevio7,16,86,46,26,1
        Polhem Infra2,82,90,50,3
        4 to 10,80,8
        Skog och jordbruksmark13,211,76,04,75,3
        Internationella fastighetsfonder7,26,36,58,26,7
Övriga tillgångar 1)2,24,54,85,65,3