Hoppa till huvudinnehållet

Ledning

AP3s ledningsgrupp består av VD, Chief Investment Officer (CIO), Chief Financial Officer (CFO)/Chief Risk Officer (CRO) som är chef för affärsstöd och kontroll, HR-chef samt chefen för kommunikation. Ledningsgruppen ansvarar för att utveckla fondens övergripande strategi, varumärke och kommunikation samt att hantera budget- och resultatfrågor och personalfrågor.

Ett mötesrum bakom en glasvägg

Ledning

Staffan VD på AP3 i kostym i ett kontorslandskap

VD

Staffan Hansén

Jonas Thulin CIO AP3

CIO, Chief Investment Officer

Jonas Thulin

Porträtt av Eva Boric, CFO, Chief Financial Officer och CRO, Chief Risk Officer

Eva Boric, CFO, Chief Financial Officer och CRO, Chief Risk Officer

Eva Boric

Porträtt av Lil Larås Lindgren, Kommunikationschef

Chef kommunikation

Lil Larås Lindgren

Porträtt av Zorica Bodiroza, Personalchef

Personalchef

Zorica Bodiroza

Läs mer

Medarbetare på AP3 som jobbar vid en skärm

Kostnadseffektiv förvaltning

AP3 har fokus på att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och följer därför noga upp sina kostnader på flera olika sätt.
Kostnadseffektiv förvaltning
AP3 Entré med logotyp och dörr

Vårt uppdrag

Tredje AP-fonden (AP3) är en investerare med uppdrag att – för dagens och morgondagens pensionärer – bidra till en stabil utveckling för det statliga inkomstpensionssystemet.
Vårt uppdrag
Bild på AP3 logotyp i kontorsmiljö

Om AP3

AP3 har i uppdrag att förvalta buffertkapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Regelverket kring förvaltningen har tagit stor hänsyn till vad som skapar goda förutsättningar för uppdraget.
Om AP3