Gå direkt till navigering

Ledning

AP3s ledningsgrupp består av VD, Chief Investment Officer (CIO), Chief Financial Officer (CFO)/Chief Risk Officer (CRO) som är chef för affärsstöd och kontroll, HR-chef samt chefen för kommunikation. Ledningsgruppen ansvarar för att utveckla fondens övergripande strategi, varumärke och kommunikation samt att hantera budget- och resultatfrågor och personalfrågor.

Kerstin Hessius, VD

AP3 sedan september 2004

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan, Hemsö, Trenum, Handelsbanken och Riksbankens Jubileumsfond.

Tidigare uppdrag: VD Stockholmsbörsen, Vice Riksbankschef Sveriges Riksbank, VD Östgöta Enskilda Banks kapitalförvaltning, Nordenchef Fixed Income Alfred Berg, VD Alfred Berg Transferator.

Civilekonom, född 1958.

Pablo Bernengo

Pablo Bernengo, CIO, Chief Investment Officer

AP3 sedan 2019

Tidigare uppdrag: VD Öhman Fonder, CIO Öhman Fonder, Portfolio Manager DNB/Skandia/Carlson Investment Management.

Civilekonom, född 1974.

Eva Boric

Eva Boric, CFO, Chief Financial Officer och CRO, Chief Risk Officer

AP3 sedan augusti 2018

Andra nuvarande uppdrag: Ordförande i AP-fondernas samverkansråd 2020.

Tidigare uppdrag: Riskchefsbefattningar inom SEB. Development specialist Nasdaq OMX.

Civilekonom, född 1976.

Lil  Larås Lindgren, Chef Kommunikation 

AP3 sedan februari 2014

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot Urban Design arkitektbyrå.

Tidigare uppdrag: Kommunikationschefsbefattningar i bl a Ericsson, Attendo, Tetra Pak, Hemfrid, Sveriges Rese- och Turistråd, Philipson Bil samt flera år som kommunikationsrådgivare.

Examen från RMI Berghs och Uppsala Universitet, född 1962.

Zorica Bodiroza

Zorica Bodiroza, Personalchef 

AP3 sedan 2016

Andra nuvarande uppdrag: Mindre uppdrag genom Bodiroza HR Performance AB

Tidigare uppdrag: Personalchefsbefattningar inom bland annat Ericsson, AstraZeneca, Coca-Cola, Hi3G Access och Carlson Rezidor samt diverse uppdrag som konsult inom förändringsledning
och HR.

Fil.kand inom personal- och arbetslivsfrågor, Stockholms universitet samt Executive MBA, Henley Management School, England. Född 1967.