Gå direkt till navigering

Ledning

AP3s ledningsgrupp består av VD, Chief Investment Officer (CIO), Chief Financial Officer (CFO)/Chief Risk Officer (CRO) som är chef för affärsstöd och kontroll, HR-chef samt chefen för kommunikation. Ledningsgruppen ansvarar för att utveckla fondens övergripande strategi, varumärke och kommunikation samt att hantera budget- och resultatfrågor och personalfrågor. Besök vårt pressrum för att ladda ner högupplösta bilder.

Staffan Hansén, VD

AP3 sedan 31 oktober 2022

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot WaterAid Sweden

Tidigare uppdrag: Vd för SPP Pension & Försäkring, vd för Storebrand Asset Management samt ansvar för förvaltningen av Storebrandkoncernens livportföljer.

Civilekonom, född 1965

Pablo Bernengo, CIO, Chief Investment Officer

AP3 sedan 2019

Tidigare uppdrag: VD Öhman Fonder, CIO Öhman Fonder, Portfolio Manager DNB/Skandia/Carlson Investment Management.

Civilekonom, född 1974.

Eva Boric, CFO, Chief Financial Officer och CRO, Chief Risk Officer

AP3 sedan augusti 2018

Andra nuvarande uppdrag: AP-fondernas samverkansråd 2020.

Tidigare uppdrag: Riskchefsbefattningar inom SEB. Development specialist Nasdaq OMX.

Civilekonom, född 1976.

Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation 

AP3 sedan februari 2014

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot Urban Design arkitektbyrå, Styrelseledamot i Swesif (Sweden’s Sustainable Investment Forum), ledamot i AP-fondernas etikråd (Etikrådet)

Tidigare uppdrag: Kommunikationschefsbefattningar i bl a Ericsson, Attendo, Tetra Pak, Hemfrid, Sveriges Rese- och Turistråd, Philipson Bil samt flera år som kommunikationsrådgivare.

Examen från RMI Berghs och Uppsala Universitet, född 1962.

Zorica Bodiroza, Personalchef 

AP3 sedan 2016

Andra nuvarande uppdrag: Mindre uppdrag genom Bodiroza HR Performance AB

Tidigare uppdrag: Personalchefsbefattningar inom bland annat Ericsson, AstraZeneca, Coca-Cola, Hi3G Access och Carlson Rezidor samt diverse uppdrag som konsult inom förändringsledning
och HR.

Fil.kand inom personal- och arbetslivsfrågor, Stockholms universitet samt Executive MBA, Henley Management School, England. Född 1967.