Hoppa till huvudinnehållet

Riskkapitalfonder

Ett värdefullt ägarengagemang

Riskkapitalfonder investerar i onoterade bolags ägarkapital. AP3 investerar i riskkapitalfonder som genom ett aktivt ägande, där både kunskap och kapital investeras i bolagen, långsiktigt hjälper till att bygga hållbara bolag. Aktivt och engagerat ägarskap är värdefulla faktorer för portföljbolagen och blir en styrka i perioder med stor osäkerhet.

Medarbetare på AP3 som jobbar vid dator

Varför riskkapitalfonder?

AP3s primära målsättning med att investera i riskkapitalfonder är att uppnå en avkastning som är högre än för noterade aktier. Värdeskapandet skiljer sig från noterade bolag och kan därför också ge en viss diversifiering.

7,3%
Riskkapitalfonder, exponering, %. Avkastning 0,6% Bidrag 0,0%. Per 31 december 2023.

Lång erfarenhet av riskkapitalinvesteringar

AP3 har investerat i riskkapitalfonder sedan 2001 och har idag en mogen portfölj, vilket innebär att fonden årligen får tillbaka kapital från tidigare års investeringar. Investeringarna görs via ett flertal olika förvaltare som var och en ofta förvaltar flera olika ”generationer” av fonder. AP3 prioriterar att investera i de förvaltare som över tid har levererat en god och hållbar avkastning till fonden.

Läs mer

Träd fotat underifrån

Skogstillgångar

AP3 äger idag cirka 240 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett tiotal fonder. Skogen brukas hållbart, 95 procent är certifierad och till det kommer cirka 28 000 hektar med olika former av utökat skydd.
Skogstillgångar
Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt